Jos Teunis voor vrouwen

Praktijk

Vanaf 1 december 2021 worden geen nieuwe klanten meer aangenomen.

Het contactformulier blijft beschikbaar voor de vrouw die eerder met mij een afspraak heeft gehad.

Alle anderen die graag in gesprek gaan betreffende overgangsklachten verwijs ik naar mijn collega’s aangesloten bij de VVOC, zie www.overgangsconsulente.com.

Praktijkgegevens

Als verpleegkundige ingeschreven in het BIG register onder nummer 69012744830

Ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer 34321617

Bedrijfsaansprakelijkheids-verzekering via VvAA

Klachtafhandeling via Geschilleninstantie voor Complementaire en Alternatieve zorg S.A.C.G.

Verklaring van Goed gedrag: Datum afgifte 29 maart 2017, AGB code 90042042

Ingeschreven in het kwaliteitsregister van de beroepsvereniging V&VN

Aangesloten bij de Dutch Menopause Society.

Tariefinformatie

Consult 60 minuten: € 90,00

Beantwoorden vraag (per 50 woorden) via e-mail: € 37,50 (alleen voor klanten die eerder in consult zijn geweest)